»

Escola laica i catalana

Les característiques diferenciadores de l’escola són:

Tracte personalitzat, educació en valors, anglès des de P3,  sciences (ciències en anglès) a primària,  aprenentatge complementat amb TICS, fomentem els valors humanístics i la sensibilitat social, artística i ecològica.

 

Activitats extraescolars:

Natació, colònies escolars (E. Infantil i Primària)

i Jornades lúdico esportives (ESO), cursets d’estiu, …

 

Serveis:

Permanències, menjador, transport escolar, gabinet psicopedagògic.