↑ Torna a Notícies

Ajuts i beques

Benvolguts pares i mares,

Us informem de les convocatòries d’ajuts per al curs 2016-2017.

D’una banda, hi ha la convocatòria d’ajuts de menjador escolar del Consell Comarcal del Vallès Occidental,en la qual l’Ajuntament de Sabadell actua com a entitat col•laboradora en la distribució, el lliurament i la gestió dels ajuts. El departament d’Ensenyament de la Generalitat ha establert els criteris per a l’atorgament d’aquests ajuts pel curs vinent.

De l’altra, la convocatòria de beques per a l’adquisició de llibres de text i material escolar que fa l’Ajuntament.

Encara que cadascuna d’aquestes convocatòries té el seu àmbit de gestió propi, sigui la Regidoria d’Acció Social o la Regidoria d’Educació, per tal de facilitar a les famílies la tramitació dels ajuts hem unificat el calendari de presentació de les sol•licituds i també la documentació que s’ha de presentar.

Les dues convocatòries tenen el procediment de tramitació comú següent:

Termini de l’11 al d’abril al 6 de maig.

Per evitar aglomeracions es recomana que les famílies del nostre centre les presentin entre el 19 i el 22 d’abril a: l’OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA CENTRAL. DESPATX LLUCH. (C. DE LA INDÚSTRIA, 10)

Documents que cal emplenar per sol•licitar les ajudes:

Imprès de sol•licitud de l’ajut de menjador escolar
Imprès de sol•licitud de la beca per a l’adquisició de llibres de text i material escolar
Autorització de consulta de dades d’altres administracions
Declaració responsable d’ingressos percebuts de la unitat familiar

Guies:
Guia per la tramitació de l’ajut de menjador escolar
Guia per la tramitació de la beca per a l’adquisició de llibres de text i material escolar

Recordem que és un requisit imprescindible estar empadronats a Sabadell.

Nota:
La documentació serà vàlida per a les dues convocatòries així com altes documents que acompanyen la sol•licitud.
En el cas que es sol•licitin els dos ajuts s’haurà de presentar una única vegada.

Pel que fa al procés de resolució es farà de la mateixa manera que el curs passat, cada sol•licitud d’ajut o de beca iniciarà un tràmit municipal que podrà ser consultat per les famílies a través de:

- el lloc web de l’Ajuntament (www.sabadell.cat)

- els centres educatius, mitjançant les llistes que farem arribar des de l’Ajuntament a principis de setembre
- les oficines del Servei d’Atenció Ciutadana, presencialment o telefònicament