Estudis

 

INFANTIL

EL PROJECTE EDUCATIU DE L’ESCOLA ESTEL A EDUCACIÓ INFANTIL

Trets fonamentals:

 • Aprenentatge actiu

Informàtica i TIC dins l’aula

Aprenentatge basat en l’experimentació

 • Potenciació del llenguatge com a eina d’aprenentatge

Priorització de la lectoescriptura BITS

 • Anglès des de P3
 • Educació Humanista
 • Hàbits d’autonomia personal
 • Educació en valors
 • Aprenentatges primerencs desenvolupats a partir de programes artístic, musical i psicomotriu
 • Col·laboració amb les famílies

Contacte permanent directe i mitjançant les noves tecnologies

Tutories personalitzades

Trobades conjuntes

 

PRIMÀRIA

EL PROJECTE EDUCATIU DE L’ESCOLA ESTEL A EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Trets fonamentals:

 • Aprenentatge actiu

Informàtica i TIC

Aprenentatge basat en l’experimentació: iniciació a pràctiques de laboratori

 • Potenciació del llenguatge com a eina d’aprenentatge

Català com a llengua vehicular, castellà i anglès

Activitats i tallers per fomentar els aspectes creatius del llenguatge (Teatre, Taller de poesia, Jocs Florals,…)

 • Educació Humanista: cultura de l’esforç, treball interdisciplinari, foment de la sensibilitat artística i musical.
 • Educació en valors
 • Col·laboració amb les famílies

Contacte permanent directe i mitjançant les noves tecnologies

Tutories personalitzades

Trobades conjuntes

 

E.S.O

EL PROJECTE EDUCATIU DE L’ESCOLA ESTEL A E.S.O

Valoració de l’etapa ESO dins el procés educatiu

ESO – Període preparatori per a l’Ensenyament no Obligatori

Per accedir-hi cal haver assolit la maduresa i el nivell curricular necessaris per completar satisfactòriament els objectius de l’etapa.

Objectiu de l’etapa: Aconseguir l’autonomia i maduresa suficient per al període posterior.

Prioritzem:

 • L’autoconeixement, per tal de fer una opció responsable i realista.
 • L’esperit de superació, l’afany de millora, autoexigència i el sentit de responsabilitat.
 • El coneixement realista de l’oferta possible i la seva valoració en funció d’interessos, possibilitats i funcionalitat.