Acció educativa

Portem a terme diferents projectes que van més enllà dels propis objectius curriculars i que ens permeten treballar i desenvolupar àrees específiques d’una manera més engrescadora i motivadora per l’alumne. Assegurant, d’aquesta manera, un millor aprenentatge dels objectius que es busquen.

 

Habilitats per assolir aspiracions i superar els reptes

L’educació emocional és un procés educatiu, continu i permanent, que pretén potenciar el desenvolupament de les competències emocionals, com element essencial del creixement integral de les persones, per tal de capacitar-la per afrontar els reptes que se li plantegen en la vida quotidiana.

Il·lusió per aprendre fent servir totes les intel·ligències

Els alumnes desenvolupen les diverses intel·ligències (intel·ligències múltiples) i, a més, són molt més conscients de les seves fortaleses i debilitats i es coneixen millor a ells mateixos: descobreixen què els motiva, què els agrada i què els funciona millor per a aprendre, per a estudiar i, en general, en la seva vida quotidiana.
 

Capacitat per comunicar-se en un món divers

Impulsem la creació d’espais educatius per desenvolupar  la sensibilitat artística, la creativitat i la capacitat de comunicar-se. Entenem que el treball per Projectes a partir d’un treball cooperatiu ajuda als alumnes a consolidar, integrar i viure els aprenentatges d’una manera transversal, fins i tot participant en projectes escolars internacionals.

 

Compromís amb la millora de la societat

A partir dels projectes d’ ”Aprenentatge servei” proporcionem als nostres alumnes experiències enriquidores on es posa en joc el seu compromís en una acció determinada. Els valors que treballem són, el compromís amb la societat i el respecte per la diversitat.
 

Interacció familia - escola

Impliquem a les famílies a la vida de l’escola, possibilitant aquesta aliança en accions concretes. A partir dels projectes les famílies participen i coneixen els projectes que treballem a l’escola.