Educació primària
Educació primària
Objectius

Les finalitats bàsiques d’aquesta etapa són proporcionar a l’alumnat un marc d’aprenentatges que li permetin iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques i en l’aplicació dels instruments necessaris per a adquirir nous aprenentatges.

Aquesta etapa proporciona als infants una educació que els permet assegurar el seu desenvolupament personal i posar les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu: conèixer els elements bàsics de la llengua, l’entorn geogràfic, la història i les tradicions que li permetin arrelar-se al país, i poder participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

L’horari d’escolarització a Primària és:

9 a 13h i de 15 a 17h

Què fem a Educació Primària?
 • CREATIVITAT 

  En l’espai DIY, els nostres alumnes exploren les seves capacitats creatives tot aprenent habilitats manuals que els seran molt útils per la vida: imaginar, reproduir, manipular, cosir, crear, cosir a màquina, planxar, etc. convertint-los en petits creadors i donant espai a la creativitat i imaginació per dissenyar i proposar solucions als reptes plantejats.

 • LECTURA EFICAÇ

  Apadrinament lector (Infantil- Primària): Millorem la lectura i fomentem les relacions interpersonals de l’alumnat del centre emparellant alumnes de diferents cursos.
  Fomentem la lectura dedicant una estona diària a llegir per tal d'aconseguir un gust per aquesta pràctica amb els llibres de la Biblioteca de l'aula i els llibres de préstec. 

 • EDUCACIÓ EMOCIONAL

  Treballem el desenvolupament de competències emocionals: consciència emocional, regulació emocional, autogestió, intel·ligència interpersonal, habilitats de vida i benestar. Educar en valors permet ajudar els nostres alumnes a ser capaços de viure plenament, de manera responsable i amb felicitat i així puguin contribuir al benestar dels qui els envolten.

 • PETITS PROJECTES 

  Els projectes permeten treballar els aprenentatges de manera globalitzada. El treball és més significatiu perquè parteix d’un context real i proper pels infants. A més, potencia que els infants siguin més autònoms i independents, i afavoreix l’aprenentatge competencial. Però sobretot, permet potenciar  el treball cooperatiu.

 • ANGLÈS

  Aprenentatge intensiu d’ànglès, amb desdoblaments, professor nadiu d’speaking i Do It Yoursef en anglès. En total, 8 hores d’anglès a la setmana. Projecte Erasmus, Projectes Internacionals, Penfriends i eTwinning: estimular la competència comunicativa i afavorir l’interès per la cultura.Fomentem l’intercanvi per conèixer la realitat dels alumnes d’altres països.

 • ENTUSIASMAT

  És un programa didàctic-pedagògic basat en les Intel·ligències múltiples que permet treballar les matemàtiques d'una manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes, adaptant els ritmes i els continguts a la realitat dels alumnes de manera àgil. 

 • Espais d'aprenentatge

  L'alumnat participa dels diferents espais de Robòtica, Escacs, Let's speak english, Petits científics i Mou-te organitzats en grups heterogenis formats per alumnes de 1r, 2n i 3r per una banda i de 4t, 5è i 6è per l'altra. 

 • APRENENTATGE SERVEI

  L’Apadrinament ESTEL-SOL SOLET: és un projecte que té com a objectiu portar a terme diferents activitats amb alumnes de P-4 i P-5 de l´Escola ESTEL i alumnes de P-2 de la Llar d´infants  SOL SOLET. Els més grans ajuden als més petits en les diverses tasques per tal d´arribar a una fita comú. Treballem les intel.ligències intrapersonal, interpersonal, lingüística, musical, cinètico-corporal…