Contacta'ns 93 725 65 59

Educació infantil

Objectius

El nostre objectiu és, a través de l’experimentació i la deducció, ajudar als nostres infants a que arribin a comprendre tot el que els envolta i siguin capaços d’interpretar i actuar en conseqüència. Desenvolupem la creativitat, estimulem les intel.ligències, les capacitats d’observació i atenció, els hàbits propis de l’edat, les habilitats socials, els valors de l’estimació i l’amistat i les bases de la satisfacció personal per un treball ben fet.

Considerem que és important el fet de sentir-se protagonistes de l’aprenentatge i saber-se transmissors del que aprenen, adquirir coneixements i desenvolupar-se a través de la motivació i la il·lusió, fer una ensenyança funcional que pugui motivar als alumnes a aprendre, a experimentar, a buscar respostes i a tenir curiositat per anar més enllà.

La interacció amb els pares és bàsica per aconseguir que el nostre projecte sigui una realitat.

L’horari d’escolarització en aquesta etapa és:

Què fem a Educació Infantil?

CREATIVITAT

Treballem l’art des de la mirada d’un nen. Emocions, percepcions, sentits, il·lusió i vida a través del treball manual (fang, pintura, paper, tèxtil…) i valoració de les obres creades.

EDUCACIÓ EMOCIONAL

Treballar les emocions ajuda als alumnes a identificar, reconèixer i posar nom a les pròpies emocions i a les dels altres. A més, obert a tot el grup classe, ajuda a donar i rebre el recolzament necessari en els diferents moments del dia i a fomentar l’empatia.

INNOVAMAT

Treballem les matemàtiques des de la manipulació, les experiències reals i vinculant-les amb les diferents àrees de l’aprenentatge. Numeració, càlcul, geometria, relació i canvi, estadística i mesura treballades des de la visió de l’infant.

LECTURA

Des de I-3 potenciem el gust per la lectura. Abordem el procés lecto-escriptor oferint a l’alumnat diferents oportunitats d’aprenentatge: biblioteca diària, racons de treball, taller de lectura…. I tot això ho fem amb l’ajuda dels nostres grans “mestres”, els nostres padrins de 6è d’Educació Primària.

APRENENTATGE SERVEI

L’Apadrinament ESTEL-SOL SOLET: és un projecte que té com a objectiu portar a terme diferents activitats amb alumnes de P-4 i P-5 de l´Escola ESTEL i alumnes de P-2 de la Llar d´infants  SOL SOLET. Els més grans ajuden als més petits en les diverses tasques per tal d´arribar a una fita comú. Treballem les intel.ligències intrapersonal, interpersonal, lingüística, musical, cinètico-corporal…

ANGLÈS

Ja als tres anys, comencem a fer una immersió en que els alumnes aprenen anglès de manera vivencial mitjançant “rutines”, cançons, experiments, històries i contes que ells mateixos representen de forma activa en un ambient d´immersió lingüística en anglès. Iniciem l´aprenentatge de l´anglès per mitjà de contes escenificats on els alumnes representen tots els papers argumentals que hi apareixen. Aquesta participació activa els converteix en aprenents de la llengua.

AMBIENTS

Una tarda a la setmana, treballem amb grups heterogenis d’alumnes d’Infantil 3, Infantil 4 i Infantil 5. Els nens i nenes escullen a quin ambient anar i un cop a l’aula, experimenten amb la proposta i creen noves interaccions amb els companys/es.
Els ambients són els següents:
– Minimons: construir, montar i desmontar, crear conjuntament petits mons representatius de diferents temàtiques amb materials diversos.
– Joc Simbòlic: representació de rols, ús de vocabulari quotidià i vincles emocionals a través del joc.
– Science: experimentació, formulació d’hipòtesis, comparació, contrastos i reptes a través del joc i el llenguatge anglès.
– Art: creativitat, experimentació en diverses tècniques plàstiques, reutilització de materials i manipulació d’eines en un ambient de calma i expressivitat, també en llenguatge anglès.