Contacta'ns 93 725 65 59

Educació primària

Objectius

Les finalitats bàsiques d’aquesta etapa són proporcionar a l’alumnat un marc d’aprenentatges que li permetin iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques i en l’aplicació dels instruments necessaris per a adquirir nous aprenentatges.

Aquesta etapa proporciona als infants una educació que els permet assegurar el seu desenvolupament personal i posar les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu: conèixer els elements bàsics de la llengua, l’entorn geogràfic, la història i les tradicions que li permetin arrelar-se al país, i poder participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

L’horari d’escolarització a Primària és:

Què fem a Educació Primària?

CREATIVITAT

En l’espai DIY, els nostres alumnes exploren les seves capacitats creatives tot aprenent habilitats manuals que els seran molt útils per la vida: imaginar, reproduir, manipular, cosir, crear, cosir a màquina, planxar, etc. convertint-los en petits creadors i donant espai a la creativitat i imaginació per dissenyar i proposar solucions als reptes plantejats.

LECTURA EFICAÇ

Apadrinament lector (Infantil- Primària): Millorem la lectura i fomentem les relacions interpersonals de l’alumnat del centre emparellant alumnes de diferents cursos.
Fomentem la lectura dedicant una estona diària a llegir per tal d’aconseguir un gust per aquesta pràctica amb els llibres de la Biblioteca de l’aula i els llibres de préstec.

EDUCACIÓ EMOCIONAL

Treballem el desenvolupament de competències emocionals: consciència emocional, regulació emocional, autogestió, intel·ligència interpersonal, habilitats de vida i benestar. Educar en valors permet ajudar els nostres alumnes a ser capaços de viure plenament, de manera responsable i amb felicitat i així puguin contribuir al benestar dels qui els envolten.

PETITS PROJECTES

Els projectes permeten treballar els aprenentatges de manera globalitzada. El treball és més significatiu perquè parteix d’un context real i proper pels infants. A més, potencia que els infants siguin més autònoms i independents, i afavoreix l’aprenentatge competencial. Però sobretot, permet potenciar  el treball cooperatiu.

ANGLÈS

Aprenentatge intensiu d’ànglès, amb desdoblaments, professor nadiu d’speaking i Do It Yoursef en anglès. En total, 8 hores d’anglès a la setmana. Projecte Erasmus, Projectes Internacionals, Penfriends i eTwinning: estimular la competència comunicativa i afavorir l’interès per la cultura.Fomentem l’intercanvi per conèixer la realitat dels alumnes d’altres països.

INNOVAMAT

Sessions setmanalsde numeració i càlcul al laboratori de nombres, així com reptes de mesura, geometria i estadística a les aventures proposades pels BMaths, els personatges animats. A més, l’ús de l’aplicació interactiva registra l’evolució dels estudiants, facilitant un aprenentatge significatiu més enllà de la memorització.

ESPAIS D’APRENENTATGE

L’alumnat participa dels diferents espais de Robòtica, Escacs, Let’s speak english, Hort i cuina /Grans científics i Mou-te organitzats en grups heterogenis formats per alumnes de 1r, 2n i 3r per una banda i de 4t, 5è i 6è per l’altra.

APRENENTATGE SERVEI

És un projecte que té com a objectiu portar a terme diferents activitats amb alumnes de l’escola i la comunitat educativa.

Apadrinaments entre etapes
Els/les alumnes de 6è de primària realitzen activitats amb els seus fillols/es d’Infantil 5, així com els alumnes de 4t, visitant els seus fillols/es d’Infantil 2 de l’Escola Bressol Sol Solet. L’objectiu principal és l’establiment de vincles afectius i el treball de la responsabilitat, a través s’activitats musicals, artístiques, lectoescriptura o jocs tradicionals.

Gran Recapte d’Aliments
L’alumnat de 5è de primària organitza i gestiona la col·laboració de l’escola en la campanya organitzada pel Banc dels Aliments de Catalunya, fent partíceps els alumnes i les famílies de l’escola.

La Marató de TV3
Tota l’escola i famílies s’implica durant en la tasca del programa de La Marató: la sensibilització i visibilització i el recapte de fons i recursos per la investigació.