Contacta'ns 93 725 65 59

Educació Secundària

Objectius

La finalitat de l’educació a Secundària és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu futur, desenvolupant no tan sols els coneixements sinó també les capacitats, habilitats i actituds necessàries (el saber fer, saber ser i saber estar), per aprendre a mobilitzar tots els recursos personals per tal d’assolir la realització personal i esdevenir així persones responsables, crítiques, autònomes i integrades socialment, per exercir la ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaços d’adaptar-se a noves situacions i de desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida.

L’horari d’escolarització a Secundària és:

Què fem a Educació Secundària?

LECTURA

Cada dia dediquem una estona a fomentar el gust per aquesta pràctica. Es fomenta la lectura de llibres en les tres llengües en les quals treballem: català, castella i anglès.

EDUCACIÓ EMOCIONAL

L’educació emocional és imprescindible per al benestar i desenvolupament sa de les persones. Les nostres emocions dirigeixen la nostra conducta i tenen un paper clau en els nostres pensaments. Aprenem a desenvolupar les habilitats necessàries per assolir aspiracions i superar els propis reptes.

ESPAIS D’APRENENTATGE

Treballem aquesta matèria de forma pràctica, amb grups heterogenis formats per alumnes de 1r a 3r d’ESO. Els alumnes treballen els continguts d’aquesta matèria a partir de 5 tallers: Robòtica, Cuina, Construïm, Creativitat i Disseny d’apps.

ANGLÈS

Impartim 4 hores setmanals de llengua anglesa desdoblades, reforçades amb la pràctica de conversa “Speaking” en petits grups, amb professora nadiua.
Preparem per les proves oficials de Cambridge.
Consolidem l’aprenentatge de l’anglès amb el viatge de fi d’etapa a un país de parla anglesa.

SETMANA DE LA CIÈNCIA

Coincidint amb la Setmana de la Ciència Internacional o amb La Marató de TV3, treballem un únic tema relacionat amb la ciència interdisciplinarment, així aprenem de manera activa i adquirim un coneixement global sobre el tema.

APRENENTATGE SERVEI

Els diferents grups participen en diferents campanyes de la ciutat on prenen consciència de la importància del compromís social i del respecte cap els altres. Participem en el projecte Rius (apadrinament d’un tros del riu Ripoll) o en la campanya de donació de sang, entre d’altres.