Com treballem amb els infants durant el confinament?

Com i què treballem amb els/les nostres alumnes durant aquest període de confinament?

       Sabem la gran importància que té sempre,  però més encara en aquesta situació que estem vivint, l’acompanyament emocional que podem oferir als nostres alumnes: veient-nos, escoltant-nos, compartint experiències i neguits, rient junts… Això ho aconseguim convocant videoconferències amb petits grups de nens i nenes, juntament amb la mestra. Durant aquestes reunions virtuals, el docent  pot  observar l’evolució  de  l’alumne/a  sobretot a nivell oral. Les activitats que proposem són jocs de paraules,  treball  memorístic (repàs  d’endevinalles, poesies,  embarbussaments…). Respecte a l’àmbit matemàtic fem càlcul mental, comptem… etc). Tenint en compte sempre l’edat dels/les nostres alumnes que va des dels 3 als 6 anys, proposem un tipus d’activitats o d’altres presentant-les d’una forma motivadora i divertida, i on la conversa predomini.

      A part d’aquestes videoconferències, treballem amb diferents propostes d’activitats que fem arribar a les famílies, mitjançant la plataforma Clickedu. Són diversos recursos per ajudar als nens i nenes a desenvolupar les seves capacitats de forma òptima, facilitant un aprenentatge competencial i global. L’objectiu és que, de forma manipulativa, experimental i lúdica, puguin  anar reforçant i construint aprenentatges. Un recurs molt potent que ens ajuda a aconseguir aquests objectius esmentats, són els vídeos explicatius que gravem  les  mestres per tal que, als alumnes i les seves famílies, els arribi informació visual i auditiva de l’activitat. També proposem aprenentatges per plasmar sobre paper, per seguir  treballant els bons hàbits posturals, el fet d’agafar correctament el llapis i realitzar aquest tipus de tasques. Una petita part de les activitats proposades són interactives. Tots   aquests recursos, estan classificats en una carpeta penjada al Drive on totes les famílies de la classe hi tenen accés. La carpeta conté diverses subcarpetes on les mestres especialistes i la tutora pengem els materials.

      Setmanalment proposem un “repte” als/les nostres alumnes, d’aquesta manera, han de concretar un pla d’acció i una organització per arribar a la fita plantejada.

      Una recomanació interessant que fem a les famílies són les estones de biblioteca, amb  l’objectiu de seguir estant en contacte amb els llibres i gaudir dels grans moments que  aquests ens proporcionen. Aconsellem també jugar a jocs de taula, a joc simbòlic, fer  tasques de la casa, cuinar, ballar, cantar, fer exercicis de psicomotricitat… en definitiva, gaudir d’estones de qualitat.

       Les famílies envien a l’equip de mestres, fotografíes i/o vídeos de les activitats  proposades, això ens ajuda a fer un seguiment de l’evolució dels/les nostres alumnes.  Donem molt valor també a poder tenir contacte amb les famílies per aclarir dubtes, comentar neguits, compartir experiències traspassar-nos informació sobre el nen o la nena i per poder ajudar-nos mútuament. Ens comuniquem per videoconferència o trucada telefònica.

       Com a resum, podem dir que l’objectiu general és mantenir el contacte amb els/les  nostres alumnes, oferint un acompanyament emocional i potenciant la curiositat per aprendre, la motivació i la creativitat.

 

Cristina Molino