Matemàtiques amb Innovamat

El Projecte Empremta, el Projecte Educatiu de l’Escola Estel, centra l’aprenentatge dels alumnes en les seves pròpies experiències i competències, amb una integració transversal del coneixement. És per aquest motiu que a l’escola, per treballar les matemàtiques, utilitzem Innovamat com a eina principal, facilitant una aproximació vivencial i pràctica al món matemàtic.

Innovamat a l’Educació Infantil: Aprenent matemàtiques amb creativitat, manipulació i diversió.

Les matemàtiques a Infantil s’incorporen a situacions quotidianes, des de les activitats rutinàries de benvinguda a l’escola, fins a cançons que introdueixen conceptes numèrics o a través de l’art, on explorem elements de geometria.
El rol de les mestres és, per una banda, oferir els contextos d’aprenentatge que facilitin als alumnes diverses oportunitats per desenvolupar les seves capacitats a partir de propostes i reptes i, per una altra banda, acompanyar als infants en aquests processos.
Innovamat ens ajuda a experimentar amb el material manipulatiu, de forma lúdica, per construir aprenentatges significatius i a desenvolupar la intuïció que es la base del raonament matemàtic fent que els alumnes es converteixen en els protagonistes de l’activitat, guiats pels Crics (personatges animats i divertits, encarregats de proposar els reptes a treballar).

Innovamat a Primària: Tecnologia i Aventura per a un Aprenentatge Matemàtic

A Primària, Innovamat es materialitza a través d’una aplicació interactiva, un llibre d’aventures i un quadern de laboratori de nombres. Les sessions setmanals inclouen activitats de numeració i càlcul al laboratori, així com reptes de mesura, geometria i estadística a les aventures proposades pels BMaths, personatges animats. A més, l’ús de l’aplicació interactiva registra l’evolució dels estudiants, facilitant un aprenentatge significatiu més enllà de la memorització.

 

 

 

 

 

Innovamant a la ESO: Tecnologia, Projectes Pràctics i Pensament crític

A la ESO, també hem adaptat Innovamat per respondre als desafiaments i necessitats
d’aquesta etapa educativa. En aquest nivell, Innovamat combina l’ús de tecnologies avançades i metodologies interactives amb activitats manipulatives per enriquir l’aprenentatge matemàtic. Els alumnes realitzen projectes pràctics que integren matemàtiques amb altres disciplines, fomentant així un aprenentatge transversal.
Les sessions inclouen resolució de problemes de diversos blocs matemàtics, reforçades amb treballs digitals setmanals i el suport de la plataforma digital des de casa, que permet fer un seguiment individual de l’evolució de l’aprenentatge de cada alumne. Aquest enfocament dinàmic i flexible fomenta la deducció i interpretació de diferents situacions per assolir un pensament crític, preparant els alumnes per a situacions de la vida real.

 

El reconeixement de l’èxit per part de l’equip d’Innovamat

L’equip d’Innovamat va visitar l’Escola Estel per observar de primera mà com s’integra la seva metodologia en el nostre projecte educatiu i en l’ensenyament de les matemàtiques. Van expressar la seva sorpresa positiva i satisfacció en veure com hem personalitzat l’ús de les seves eines en les nostres pràctiques diàries. Aquesta experiència va ser tan enriquidora que fins i tot ha estat destacada en un article en el blog d’Innovamat, mostrant el reconeixement del treball fet a l’Escola Estel.
Per l’escola, és molt important compartir amb les nostres famílies el nostre fer de cada dia, és per això que aquests dies estem oferint unes xerrades per part d’experts d’Innovamat, per tal que els nostres pares i mares puguin viure l’aprenentatge de les matemàtiques en primera persona.

Us animem a visitar la pàgina web d’Innovamat, on hi trobareu recursos i vídeos per conèixer l’entorn Innovamat.