PASSION PROJECTS

Una Llançadora d’Innovació a l’Escola

El programa de formació Passion-Based Learning, desenvolupat conjuntament entre Projecte Empremta i Learnlife i finançat amb fons Next Generation EU, es centra en la importància de seguir els interessos i passions dels alumnes en el procés d’aprenentatge. Aquest programa ha donat formació a 85 docents de 10 escoles públiques i concertades, amb l’objectiu de millorar la competència digital dels docents i avançar en enfocaments innovadors per a l’ensenyament.

 

 

El Valor dels Laboratoris o “Labs”

Els Passion Projects transformen les aules en laboratoris temàtics similars als espais Maker, on els alumnes poden explorar una varietat de temes com arquitectura, fusteria, tèxtil, robòtica, producció audiovisual i fabricació digital. Aquesta metodologia permet als alumnes triar què volen aprendre, augmentant la seva motivació i responsabilitat.

Construint un Ecosistema d’Aprenentatge

La col·laboració entre docents de diferents escoles ha creat un ecosistema d’aprenentatge on els professors poden compartir idees i experiències. Aquesta xarxa facilita l’aprenentatge mutu i l’implementació de nous enfocaments educatius.

Fent un Impacte Tangible

El programa ha implicat 1500 alumnes d’ESO, proporcionant tècniques als docents per guiar els estudiants cap a l’autonomia i la creativitat. Els laboratoris fomenten la col·laboració entre iguals i permeten als alumnes rebre comentaris valuosos, aprendre dels errors i prendre responsabilitat en els seus projectes.

Aprendre per a un Futur Canviant

Els alumnes desenvolupen tant habilitats tècniques com habilitats toves, essencials per al món actual, com l’agilitat, la creativitat i la resiliència. Els Passion Projects preparen els joves per afrontar els reptes canviants del segle XXI, dotant-los de competències clau per al seu futur.

 

Projecte KnowPRO

A les Escoles Empremta, els Passion Projects són el Projecte KnowPRO, i l’hem implementat als primers cursos de l’ESO. En aquest projecte, es posen en pràctica totes les metodologies i principis del Passion-Based Learning desenvolupats en aquest article.

 

Els Projecte KnowPRO a l’Escola Estel, Concertada de Sabadell.

L’escola Estel ha implementat el projecte Projecte KnowPRO des del curs 21/22 per als alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO, treballant en grups heterogenis que creuen diferents edats. Aquest enfocament permet als estudiants aprendre de manera col·laborativa i enriquidora, explorant diverses disciplines. Els professors han rebut formació contínua per garantir l’èxit del projecte, i l’experiència ha estat molt positiva, consolidant el Projecte KnowPRO com una part essencial de l’educació a l’Escola Estel.