Voleu conèixer amb quins robots treballem?

Des de fa uns anys ens hem implicat en el projecte del Lego Leageue per implementar l’ensenyament de la robòtica i la programació a alumnes de totes les edats. Cada any fem servir diversos robots, adaptats a cada etapa, tals com el BEE-BOT pels alumnes d’infantil; el Lego WeDo, per l’alumnat de 1r, 2n i 3r de primària i l’Ev3 MindStorm, també de Lego per la resta de cursos, de 4t de primària a 4t d’ESO.

Amb el temps ens hem adonat que necessitàvem quelcom que fes de pont entre el WeDo i l’Ev3 MindStorm ja que, fins ara, el canvi entre ambdós robots era massa gran. Per aquest motiu els nostres docents han estat fent proves amb el Lego Spike Prime per veure si el podíem implementar als cursos de 4t, 5è i 6è de primària. Hem tingut bons resultats i creiem que pot ser una bona opció per tal que la corba d’aprenentatge sigui més adequada per l’alumnat.

A continguació volem que veieu els nostres robots:

Bee Bot
Lego WeDo
Lego Ev3 MindStorm
Lego Spike Prime
Lego Spike Prime