Com aprenen els més petits i petites a l’Escola Estel?

A l’escola Estel des d’educació infantil, potenciem una metodologia activa mitjançant la qual l’alumnat participa plenament, i en tot moment, en els processos d’aprenentatge.

Basant-nos en  els nous avenços de la neurociència en el camp de l’educació, potenciem la creació de diferents ambients d’aprenentatge, de relació i de comunicació on a partir de diverses propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se,…i interactuar amb la resta de companys i companyes. L’alumne/a es converteix en un protagonista actiu que construeix el seu propi aprenentatge.

Les nostres propostes són experiències directes i multisensorials que afavoreixen aprenentatges afectius i efectius. Als diferents ambients d’aprenentatge s’hi facilita tot un ventall de materials variats, motivadors, manipulatius i atractius que propicien l’adquisició de coneixements. S’hi creen climes emocionals positius, espais càlids i amables que fan que els infants  guanyin seguretat, confiant en si mateixos i s’empoderin davant els processos d’aprenentatge. Mica en mica, l’alumnat va gestionant els moments de frustració o de dificultat, sabent ja amb anterioritat, que l’error pot donar-se en qualsevol moment i que ens podem equivocar, perquè estem aprenent. 

A l’escola Estel destaquem els següents ambients: joc simbòlic, científic, artístic, lectoescriptura i lògico-matemàtic. A cada ambient, les propostes que es creen varien en funció dels continguts que s’imparteixen a cada nivell i es presenten de forma molt visual per tal que els i les nenes les visionin, interpretin i elaborin.

Aquesta metodologia proporciona a l’alumne un aprenentatge actiu i significatiu que fa que es senti bé i amb confiança en les pròpies capacitats, i que, a la vegada, li ofereix estratègies d´aprenentatge vàlides per al seu dia a dia.