L’empremta emocional a Educació Infantil a partir de la pràctica psicomotriu de Bernard Aucouturier (pedagog francès)

Escola Estel Sabadell
Educació infantil, primària i secundària | Escola Estel Sabadell

 El Projecte Empremta és el projecte educatiu de la nostra escola, format per cinc  empremtes: emocional, competencial, social, global i familiar. L’objectiu bàsic és preparar  als/les nostres alumnes a afrontar el seu futur amb èxit a nivell personal i professional. En aquest article ens centrarem en com treballem l’empremta emocional a l’Educació Infantil. 

 Perseguim l’adquisició d’habilitats per assolir les aspiracions i superar els reptes amb iniciativa, esforç i actitud crítica. Ajudem i guiem als nostres infants per tal que puguin conèixer i reconèixer les diferents emocions (tant les pròpies com les dels seus companys/es i adults amb els que es relacionen), puguin posar nom a aquestes  emocions, les sentin, les visquin i les gestionin. És d’aquesta manera, com van adquirint autoconsciència emocional. A l’etapa d’EI les emocions les treballem a partir de les situacions quotidianes que es plantegen en el dia a dia i que es donen o bé de  forma  espontània, o bé de forma provocada, ja que moltes vegades les mestres creem contextos que propicien l’aflorament d’emocions. A part de les vivències del dia a dia, utilitzem  també tots aquells recursos que ens ofereix la literatura, la música i l’art en general.

  Bona part d’aquest treball emocional el realitzem a les sessions de psicomotricitat amb  la  Pràctica Psicomotriu de Bernard Aucouturier. És un model  d’intervenció que acompanya l’infant en el seu creixement maduratiu partint de la pròpia expressivitat motriu i la seva forma de ser i estar. Aquesta pràctica crea situacions de joc canviants i espontànies que s’enfoquen de manera global i aptes per a tots els infants; no es centra en les dificultats dels nens i nenes sinó en les possibilitats de crear, transmetre i descobrir ja que es donen infinites escenes de joc simbòlic que generen oportunitats d’expressar, escoltar, transmetre i imitar a través del cos. Aquestes situacions fomenten el treball d’habilitats socials com l’empatia, l’escolta activa, el poder arribar a acords… Hi ha un profund treball també de les intel·ligències múltiples, a part de la cineticocorporal, la intrapersonal i la interpersonal ja  que experimenten moments de connexió amb si mateixos i moments de relació amb els companys i companyes.

  La sala de psicomotricitat està dotada de diversos materials, tant de fusta (espatlleres,  escales, rampes…), com d´escuma i roba (coixins  de  diferents formes i mides, teles…),  cordes, un gran mirall… Aquests materials ofereixen un gran ventall de possibilitats per portar a terme la pràctica psicomotriu. Les sessions s’organtizen a partir d’uns rituals (ritual d’entrada, fase d’expressivitat motriu, fase de la història, fase de l’expressivitat  plàstica i gràfica i ritual de sortida) que donen forma i estructura a les activitats. Es crea un  clima afectiu i segur que facilita que els/les nens/es expressin els seus sentiments,  emocions, desitjos i angoixes de forma lliure i respectada. D’aquesta manera, es dóna un temps i un espai per la comunicació, el pensament, la creativitat i la representació. La llengua vehicular utilitzada durant aquestes activitats  és l’anglès.

  A part d’aquestes sessions dins la sala de psicomotricitat, també en realitzem a l’aire  lliure, al pati de l’escola, on el tipus d’activitats plantejades són diferents a les realitzades dins la sala. Aquestes són molt enriquidores i complementen els nostres objectius.

  Podem dir que la nostra finalitat és que els nens i nenes puguin ser ells/es mateixos/es   potenciant  el  seu desenvolupament global motor, cognitiu i emocional a través del moviment i sempre des de les pròpies  capacitats i ritme individual.

 

Equip d´Educació Infantil.