Contacta'ns 93 725 65 59

Cultura del pensament

Cal fomentar una cultura de participació, pensament crític i apoderament.

Treballant rutines i destreses, els alumnes ordenen i estructuren el seu pensament, el fan visible i milloren l’aprenentatge dels continguts curriculars de cada matèria perquè són capaços d’interrelacionar-los.
Ells mateixos elaboren explicacions, treballen col·laborativament i generen autonomia personal i intel·lectual. S’involucren en el pensament profund, crític i significatiu sobre els nous coneixements adquirits.
Aquesta metodologia els fa ser protagonistes del seu propi prenentatge i autoconcepte, els quals els potencien l’autoestima.
A l’escola treballem la Cultura del pensament gràcies a estratègies com les claus del pensament, les rutines, la metacognició i els mapes conceptuals. Amb aquestes eines treballem els continguts i potenciem les capacitats mentals dels nostres alumnes.