Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 07/06/2021